Op 14 september werden de prijzen van de kaatscompetitie uitgereikt in de Terp. Dit seizoen konden we op 17 avonden kaatsen (alleen de PC dag verviel) In totaal hebben er 19 personen meegedaan waarvan enkele maar 1 keer. Vorige jaar waren er nog 30 mensen. Dus we kunnen spreken van een ‘Krimp’. De deelnemers bestreden elkaar soms fel, maar wel sportief en daar draait het om. De prijzen bestonden uit luxe artikelen en zijn beschikbaar gesteld door de Albert Hein te Franeker.
De volgende personen vielen in de prijzen.

1. Keimpe Pols 81 voor en 54 tegen
2. Cornelis Zijlstra 81 voor en 56 tegen
3. Pieter Zijlstra 79 voor en 72 tegen.

De complete uitslag en de foto’s zijn te vinden op de website. En konden door ti jdgebrek niet meegenomen worden in deze Arkens post. Maar de foto’s van het buurtfeest heeft u kunnen zien. De kransen voor de winnaars werden ook nu weer gemaakt door Nynke Salverda. Hiervoor Dank!! Eddie Spoelstra was de balsponsor en heeft foto ’s gemaakt en welke u (met een smeuïg verslag van Eddie) terug kunt zien op FRANEKER AKTUEEL. Helaas kon hij vanwege fysieke problemen dit seizoen niet meedoen. We hopen dat hij er volgend seizoen weer bij is.

Afgelopen jaar had ik willen stoppen met het organiseren van kaatsen. Maar doordat niemand zich geroepen voelde om het stokje over te nemen, kwam er nog een jaartje bij/ Nu hebben Walter en Cornelis aangegeven om mij (na bijna 40 jaar) de laan uit te sturen. Dit is alleen maar goed. Nieuwe mensen gaan vaak gepaard met een frisse blik en nieuwe ideeën. Ik wens hun heel veel succes en roep ook de mensen dan ook op om
samen met deze mannen, het toch zo mooie Friese kaatsspel te behouden.
Ik heb de buurtvereniging een ‘Lieuwe Visser wisselprijs’ aangeboden voor de winnaar van het klassement zodat ik er toch nog een beetje bij ben.
Ik hoop dat deze prijs nog vaak uitgereikt kan worden. Vanaf deze plaats wil ik jullie allemaal bedanken en wens jullie alle goeds maar vooral veel gezondheid toe.
Groeten , Lieuwe