BV ARKENS

THE PLACE TO BE

29 Juni Oproep hulp Mienskip

 Beste mensen 13 juli komt eraan!🎉🎉 opening mienskipsplak Fugelflecht!

maar voordat we daar aan toe zijn moeten we nog wat werkzaamheden doen zoals straten, onkruid verwijderen ect.
Help ons zaterdag 29 juni van 8 u tot 12 u .
Meld u aan via of 0646335628

13 Juli Geert Pols Koningspartij

Natuurlijk wordt er tijdens kleintje buurtfeest ook gekaatst. je kan je opgeven per mail naar o.v.v. Koningspartij incl vermelding A. B of C niveau. En dan zien wij u graag op 13 Juli om 10:00 bij het buurtgebouw de Terp te Franeker

 18 April 20:00

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze buurtvereniging.

Op de agenda staan dit jaar – naast de gebruikelijke punten zoals verslag en financiële stukken – ook de statutenwijziging en een bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Ingrid Stelwagen (voorzitter), bestuur draagt als kandidaat voor: Patrick Spoelstra
Aftredend en niet herkiesbaar: Jolanda Oegema (algemeen lid), bestuur draagt als kandidaten voor: Oene Sijtsma en Afke Punter.
Tegenkandidaten kunnen tot 17 april 18.00 uur schriftelijk worden aangedragen bij de secretaris, de voordracht moet worden ondertekend door minimaal vijf leden.
Praat mee over het wel en wee van onze BV en kom. We sluiten af met een hapje en een drankje.
Het bestuur.

Sutelaksje it fryske boek
Week 16 van 15 tot en tot 20 april komen wij weer langs met Fryske boeken. Indien u ons niet treft aan de deur is het mogelijk op 19 april van 10 tot 11 uur in de terp een boek aan te schaffen. Indien je wilt helpen mag dit ook, opgave  o.v.v. boek.

11 Avontuurtjes Franeker, Zomer 2024.

Wilt U de komende zomer op ontdekkingstocht door Franeker?? Verwijzen wij u naar de 11 avontuurtjes van Franeker, DE STER VAN DE ELFSTEDEN!!!

Let op Sjoelen verplaatst van 18 Juli naar 19 Juli!!!

Ook na de zomerperiode gaan we weer door met Sjoelen. Het is weer mogelijk om even een gezellig Donderdagavondje uit te hebben in het wijkgebouw de Terp. Dit kan op de volgende data.

Bestuur B.V. Arkens

  • 20 Juni
  • 18 Juli (Verplaatst naar 19 Juli)
  • 15 Augustus
  • 19 September

Picknick + Speurtocht 1 augustus

Voor iedereen die zich verveelt in de zomervakantie, houden wij onze jaarlijkse picknick + speurtocht. Op 1 augustus om 12:30 beginnen we naast het veld bij de Terp op de Engelhardstraat 28. Neem lekkere hapjes mee. Samen met  de buurtvereniging Arkens zorgen wij voor drinken. Rond 13:30 starten wij de speurtocht waar natuurlijk leuke opdrachten in zijn verwerkt. Geef je op als je komt. Dat mag via een een mail te sturen naar o.v.v. Speurtocht 1 Augustus

Sponsorkliks voor BV Arkens

Hoe werkt gratis sponsoren?
Als jij via bovenstaande of onderstaande link iets koopt dan ontvangt Buurtvereniging Arkens commissie. In de link is namelijk ons ID opgenomen, zodat SponsorKliks weet aan wie ze geld moeten overmaken. Jij betaalt dezelfde prijs als je direct naar de webwinkel zou gaan, vandaar dat het gratis sponsoren wordt genoemd. Tevens ziet u de opbrengst tot op eind September. Voor instellen  van Sponsorkliks verwijzen wij u naar de volgende pagina.

Bekijk de andere winkels op de SponsorKliks-pagina van Buurtvereniging Arkens via: Gratis Sponsoren!!

Mocht u meer willen over Sponsorkliks zie dan hier!!

Om Sponsorkliks als knop in uw menubalk te plaatsen kunt uw kijken naar de volgende installatie video’s.

Chrome 

Firefox

Voor andere browser werkt de installatie het zelfde.

Nieuwe Wijkagent
We hebben een nieuwe wijkagent voor onze wijk mevr. C. Terpstra. Zij wil zich graag even voorstellen en kennismaken met u, dit geldt ook voor de bewoners van Schalsum.
Wilt u kennismaken en/of vragen stellen? Op 16 november om 19.30 komt ze langs in de Terp.

Zie tevens in de Arkenspost

Activiteiten overdag:

  • Dinsdag 17 Oktober Koffieochtend +/- 10:00 uur
  • Shuffleboard Dinsdag 24 Oktober 9:45 uur
  • Dinsdag 31 Oktober Koffieochtend +/- 10:00 uur
  • Shuffleboard Dinsdag 7 November 9:45 uur
  • Dinsdag 14  November Koffieochtend +/- 10:00 uur
  • Shuffleboard Dinsdag 21 November 9:45 uur

29 April Disco Koningsnacht

Dan kan het thema alleen maar koningsdag zijn!
Wij zetten de Terp weer op zijn kop. Trek je beste oranje outfit aan en neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee.

De inloop is 18:45 en de muziek start om 19:00 uur en het feest zal tot ongeveer 20:30 uur duren.

aed buurtvereniging arkens

Beste buurtgenoot,

Voor onze BuurtAED verloopt het huidige servicepakket binnenkort. Om verzekerd te zijn van een goede werking, tijdige vervanging van accessoires en onderhoud bij storing en na een inzet willen wij dit pakket graag met 5 jaar verlengen. We doen dit samen met de buurt, en samen voor de buurt. Doe jij mee? Ga nu naar de link, zoek onze actie en doneer via het crowdfunding platform.

https://www.servicebuurtaed.nl/project/servicebuurtaed-straat-postcode-plaats-67?utm_source=kentaa&utm_medium=email-share&utm_campaign=procardio

Samen gaan we voor hartveiligheid in onze buurt.

Dank je wel!

Hartelijke groet,

Bestuur Buurtvereniging Arkens

Kan het beter?
Heeft u dingen die beter kunnen in de wijk?
Als u dingen heeft die de gemeente zou moeten aanpakken, dan willen we u vragen hier een digitaal melding van te maken bij de gemeente. Dit kan met onderstaande link of op onze website, daar staat ook een link hiervoor. Wij als buurtvereniging proberen zoveel als mogelijk de wijk te verbeteren, hierbij lopen we bij de gemeente geregeld tegen het feit aan dat zei aangeven dat er vanuit de wijk geen meldingen van zijn en dus dat er geen
prioriteit is er werk van te maken.
Denk hierbij aan op en afritten van stoepen voor mensen met rollator/rolstoel. Hiervan hebben we als buurtvereniging al meerder keren melding gedaan. Dit wordt niet opgepikt omdat er geen meldingen uit de wijk komen. En als we al wat willen moeten we aangeven waar dit moet gebeuren, omdat de gemeente niet alle stoepen wil voorzien van deze op/afritten.