Mienskipsplak Fûgelflecht: groene en inclusieve ontmoetingsplek in Franeker

Het Friese Mienskip staat voor de onderlinge verbondenheid in de buurt, het gevoel ergens onderdeel van uit te maken, de verbondenheid tussen mensen in de wijk. Mirjam Bekius uit Franeker heeft zich bij het initiatief gevoegd om fondsen te werven en het plan verder uit te werken, met als doel een Mienskipsplak in haar wijk Arkens te realiseren.

Lees verder op de site van UNIVE