Koffieochtend

Voorlopige ochtenden zijn Dinsdag om 09:45

  • 5 Maart
  • 19 Maart
  • 26 Maart
  • 9 April
  • 23 April
  • 7 Mei
koffieochtend, buurtvereniging arkens

De Terp is ook op deze ochtenden om 10.00 uur open. En dan wordt er sporti ef met elkaar de strijd aangebonden
met daarbij natuurlijk een kop koffi e of thee. Het is niet moeilijk. Kom gerust eens kijken.
Afh ankelijk van de animo en het weer kunnen we voor de dinsdagen dan bepalen of we in april nog doorgaan of
niet. Let daarbij op facebook of de borden. Of neem contact op met of telefoonnummer
0517390996.