It Mienskipplak
Update!!

Een gezonde groene wijk waar spelen, bewegen, ontmoeten en buiten zijn weer een dagelijkse bezigheid is!

De werkgroep Mienskipplak van Buurtvereniging Arkens heeft in samenwerking met de gemeente Waadhoeke een projectplan opgesteld om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Doel van It Mienskipplak is om op het oude Fûgelflechtterrein een ontmoetings-, speel- en beweegplek te realiseren. Dit is nodig omdat de afgelopen jaren veel voorzieningen in de buurt zijn verdwenen en er vanuit de buurt een grote behoefte is aan een veilige sociale leefomgeving. Met daarin dicht bij huis laagdrempelige voorzieningen waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en bewegen; DE ontmoetingsplek die de komende jaren zorgt voor een gewenste verbinding van iedereen in de wijk. Kortom: Een Mienskipplak voor heel Arkens!

Een gezonde groene wijk waar spelen, bewegen, ontmoeten en buiten zijn weer een dagelijkse bezigheid is!

Als je zo naar het terrein kijkt lijkt er niks te gebeuren.
Maar achter de schermen wordt er hardt gewerkt om het
plan It Mienskip plak te kunnen realiseren.

Allereerst allemaal hartelijk dank voor het bestellen van de sinterklaas lekkernijen. Daarmee zijn we financieel weer een stukje verder gekomen. Zoals u vast zult
begrijpen gaat het hier om grote bedragen en zijn we er nog niet.

Maar kleine stappen geeft vooruit en progressie en vele handen licht werk.