Beste buurtbewoner(s)

Het nieuwe jaar is ondertussen alweer van start gegaan. Het is wat aan de late kant maar wij willen u als bestuur toch nog de beste wensen overbrengen voor 2023!
Wij gaan een druk jaar maar tegemoet. De voorbereidingen voor het buurtfeest ter ere van het 50 – jarig bestaan van de buurtvereniging. De eerste vrijwilligers hebben zich aangemeld om te komen helpen tijdens het feest. Binnenkort zullen zij een uitnodiging ontvangen om met elkaar om de tafel te gaan. Maar extra handen en ideeën zijn natuurlijk meer dan welkom, lijkt het u ook leuk om ook mee te denken en/of te helpen laat het ons dan weten!

Daarnaast zijn wij druk met ‘It Mienskip plak’, de ontmoetingsplek op het terrein van de voormalige OBS De Fûgelflecht. Er zijn en worden fondsen/bedrijven aangeschreven en ludieke acties bedacht om geld te genereren voor dit mooie project. Inmiddels hebben wij een mooi startbedrag bij elkaar, maar doormiddel van o.a. een veiling, de Poeisz sponsoractie en lege flessenacties willen wij proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen om het project te kunnen financieren. Het project wordt ook door de gemeente Waadhoeke omarmt en hebben middels correspondentie aangegeven, citaat: “Deze speelvoorzieningen voorzien in een behoefte in onze gemeente, nu en in de toekomst, gezien de verschillende doelgroepen die worden bediend na realisatie van het speelterrein.”

Als laatste willen wij nog even uw aandacht vragen voor het project buurtbank. Nadat bank is verplaatst naar de berging van De Terp wordt er door een vaste groep vrijwilligers hard gewerkt om de mozaïek bank klaar te krijgen. Een immense klus, maar het resultaat is nu al prachtig!
De bank zal te zijner tijd een prominente plek krijgen op het Mienskipsplak. Verderop in deze Arkens Post leest u meer over de voorgang van dit project.

Veel leesplezier en hopelijk tot ziens bij de komende activiteiten.

Bestuur buurtvereniging Arkens