Beste buurtbewoner(s),

Na het uitkomen van de laatste Arkens Post zijn er alweer heel wat ontwikkelingen geweest m.b.t. het verduurzamen van De Terp, het
buurtfeest ter ere van het 50 -jarig bestaan en natuurlijk project It Miensskipplak. De Terp zal in juni worden voorzien van zonnepanelen, het programma
voor het buurtfeest krijgt steeds meer vorm en de voortgang van It Miensskip plak vordert gestaagd. Allemaal zaken van een lange adem, welke naast het organiseren van activiteiten voor jong en oud veel tijd kosten. Gelukkig kan alles tot nu toe nog steeds doorgaan, maar helaas missen wij vaak extra handen om de zaken draaiende te houden. Wat betekent dat er veel op de schouders komt van dezelfde mensen, een probleem wat helaas speelt bij veel verenigingen. Verderop in deze Arkens Post daarom een dringende oproep aan u, bewoners van het Schalsumerplan, om u aan te melden
als vrijwilliger en/of als bestuurslid.
Wij kunnen het niet alleen en hebben uw hulp hard nodig! Dinsdag 18 april as. Is er weer een Algemene Ledenvergadering.
Vorig jaar was de opkomst bij deze vergadering bedroevend laag. Wij proberen dit als positief te zien, waarschijnlijk is het vertrouwen in het bestuur groot, zijn er geen punten die verbeterd of verduidelijkt moeten worden. Een lage opkomst kan daarentegen ook betekenen dat u als bewoner(s) geen belangstelling heeft wat er leeft in de in de buurt en hoe wij daar als bestuur mee omgaan en handelen.
Dat is jammer, daar ons streven is om u als bewoner(s) juist op deze avond te betrekken, te informeren over lopende projecten/zaken
en toekomstige plannen.

Wij hopen u daarom graag te zien op de Algemene Ledenvergadering. Zet in uw agenda 18 April a.s.