StichtingTButterFly apploos fietsen

Hoe het begon!!!!   Wat doet TButterfly!!!

TButterfly is een stichting die zich inzet om kinderen en hun ouders bewust te maken van de gevaren van het gebruik van de Smartphone in het verkeer. Door vragen te stellen binnen de media en de politiek, proberen wij meer te weten te komen over de feiten omtrent deze ontwikkeling. Wij verzorgen voorlichtingen op basisscholen en middelbare scholen door het hele land, en wij voeren een landelijke campagne onder de naam “Wees geen Smombie!”.

Inmiddels kan niemand zich nog een leven bedenken zonder de Smartphone en de welbekende apps, en toch zijn dit relatief nieuwe verschijnselen in onze samenleving. De Apple App Store en Facebook Nederland werden pas in 2008 geïntroduceerd! Het gebruik van de Smartphone in het verkeer is een nog onderbelicht, maar actueel en relevant maatschappelijk probleem. Meer bewustwording over deze ontwikkeling is nodig om meer ongelukken te voorkomen. Daar staat TButterfly voor!

Lees meer om bewuster om te gaan met de mobiel op de site!!!!