Ook na de zomerperiode gaan we weer door met Sjoelen. Het is weer mogelijk om even een gezellig Donderdagavondje uit te hebben in het wijkgebouw de Terp. Dit kan op de volgende data.

Bestuur B.V. Arkens

  • 20 Juni
  • 18 Juli (Verplaatst naar 19 Juli)
  • 15 Augustus
  • 19 September