Beste bewoners van het Schalsumerplan,

Graag willen we u op de hoogte brengen dat er verkeermaatregelen worden getroffen bij het Abe Brouwerspaed naar de Leeuwarderweg. Als gemeente vinden wij de situatie te onveilig op dit moment.

Ongeluk met fietser
De aanleiding voor deze beslissing is het volgende: begin september 2020 is er een ongeluk gebeurd op de Leeuwarderweg. Een jeugdige fietser uit Menaam is toen aangereden. De fietser kwam vanaf het Abe Brouwerspaed dat naar de Leeuwarderweg gaat.

Draaipoort voor wandelaars
Het paadje vanuit het Schalsumerplan en het fietspad van de Leeuwarderweg is geen officiële oversteek. Zeker niet voor fietsverkeer. Maar het wordt door bewoners van beide woonwijken ook gebruikt ook als wandelommetje. De gemeente erkent dit gebruik en ziet voor nu eerst af van een
volledige afsluiting van het paadje. Binnenkort plaatsen we een draaipoort bij het paadje en de Leeuwarderweg. Alleen wandelaars kunnen door deze draaipoort. Fietsers kunnen dan niet meer oversteken op deze plek. Wandelaars met kinderwagen, buggy of rollator kunnen helaas niet door deze draaipoort. We hopen met deze draaipoort zoveel mogelijk ongelukken te voorkomen met
overstekende fietsers.

Aanvullende maatregelen.
Ook worden een aantal aanvullende maatregelen genomen zodat voetgangers die willen oversteken en het autoverkeer elkaar eerder zien. Denk daarbij aan het weghalen van de haag en het plaatsen van attentieborden ‘let op voetgangers’ op de rijbaan.

Lange termijn.
Op de lange termijn is een drastische verkeersoplossing nodig. Waarbij een nieuwe oversteek op de Leeuwarderweg verkeersveilig wordt gemaakt. Met lagere snelheden en een verbinding die beter aansluit op beide wijken. Een oplossing zoals deze wordt meegenomen in het Verkeersplan van gemeente Waadhoeke. Dit plan wordt na de zomer van 2021 vastgesteld. De uitvoering wordt daarna gepland.