OUDPAPIER

Opbrengst 2022

Zoals aangegeven door Omrin per brief en BV-Arkens is het oudpapier NIET meer elke eerste maandag van de maand.
U kunt in de app van Omrin zien wanneer het oudpapier wordt opgehaald.

De hieronder genoemde data zijn voor 2022:

Data oudpapier 2022

 

Datum

Aanvangstijd actie

1

Maandag 3 januari

18:00

2

Maandag 31 januari

18:00

3

Maandag 28 februari

18:00

4

Maandag 28 maart

18:00

5

Maandag 25 april

18:00

6

Maandag 23 mei

18:00

7

Maandag 20 juni

18:00

8

Maandag 18 juli

18:00

9

Maandag 15 augustus

18:00

10

Maandag 12 september

18:00

11

Maandag 10 oktober

18:00

12

Maandag 7 november

18:00

13

Dinsdag 6 december

18:00