Zoals aangegeven door Omrin per brief en Bv-arkens is het oudpapier NIET meer elke eerste maandag van de maand.
U kunt in de app van Omrin zien wanneer het oudpapier wordt opgehaald.

De hieronder genoemde data zijn voor 2020:
Maandag 13 Januari
Maandag 17 Februari
Maandag 16 Maart
Maandag 20 April
Maandag 18 Mei
Maandag 15 Juni
Maandag 13 Juli
Maandag 10 augustus
Maandag 7 September
Maandag 5 Oktober
Maandag 2 November
Maandag 14 December