OUDPAPIER

Opbrengst 2023

Zoals aangegeven door Omrin per brief en BV-Arkens is het oudpapier NIET meer elke eerste maandag van de maand.
U kunt in de app van Omrin zien wanneer het oudpapier wordt opgehaald.

De hieronder genoemde data zijn voor 2023:

Data oudpapier 2023

 

Datum

Aanvangstijd actie

1

Maandag 2 januari

18:00

2

Maandag 30 januari

18:00

3

Maandag 27 februari

18:00

4

Maandag 27 maart

18:00

5

Maandag 24 april

18:00

6

Maandag 22 mei

18:00

7

Maandag 19 juni

18:00

8

Maandag 17 juli

18:00

9

Maandag 14 augustus

18:00

10

Maandag 11 september

18:00

11

Maandag 9 oktober

18:00

12

Maandag 6 november

18:00

13

Maandag 4 december

18:00