OUDPAPIER

Zoals aangegeven door Omrin per brief en BV-Arkens is het oudpapier NIET meer elke eerste maandag van de maand.
U kunt in de app van Omrin zien wanneer het oudpapier wordt opgehaald.

De hieronder genoemde data zijn voor 2021:
Maandag 13 Januari
Maandag 17 Februari
Maandag 8 Maart
Maandag 12 April
Maandag 10 Mei
Maandag 7 Juni
Maandag 5 Juli
Maandag 2 augustus
Maandag 6 September
Maandag 4 Oktober
Maandag 1 November
Maandag 6 December

Opbrengst 2020