OUDPAPIER

Opbrengst 2023

De oudpapier opbrengsten
vallen wat tegen. De prijs is gedaald dus elke stukje papier telt!

Flessen en blikjes gaat goed. Maar de regering hoop op be-
tere resultaten en i.v.m het zwerfvuil.

Blijf inleveren bedankt al vast.

Met deze inkomsten maken we onze ideeën waar voor de wijk
en kunnen we verschillende activiteiten uitvoeren voor jong en oud.

Zoals aangegeven door Omrin per brief en BV-Arkens is het oudpapier NIET meer elke eerste maandag van de maand.
U kunt in de app van Omrin zien wanneer het oudpapier wordt opgehaald.

De hieronder genoemde data zijn voor 2023:

Data oudpapier 2023

 

Datum

Aanvangstijd actie

1

Maandag 2 januari

18:00

2

Maandag 30 januari

18:00

3

Maandag 27 februari

18:00

4

Maandag 27 maart

18:00

5

Maandag 24 april

18:00

6

Maandag 22 mei

18:00

7

Maandag 19 juni

18:00

8

Maandag 17 juli

18:00

9

Maandag 14 augustus

18:00

10

Maandag 11 september

18:00

11

Maandag 9 oktober

18:00

12

Maandag 6 november

18:00

13

Maandag 4 december

18:00

Zoals aangegeven door Omrin per brief en BV-Arkens is het oudpapier NIET meer elke eerste maandag van de maand.
U kunt in de app van Omrin zien wanneer het oudpapier wordt opgehaald.

De hieronder genoemde data zijn voor 2024:

Data oudpapier 2024

 

Datum

Aanvangstijd actie

1

Maandag 8 januari

18:00

2

Maandag 29 januari

18:00

3

Maandag 26 februari

18:00

4

Maandag 25 maart

18:00

5

Maandag 22 april

18:00

6

Dinsdag 21 mei

18:00

7

Maandag 17 juni

18:00

8

Maandag 15 juli

18:00

9

Maandag 12 augustus

18:00

10

Maandag 9 september

18:00

11

Maandag 7 oktober

18:00

12

Maandag 4 november

18:00

13

Maandag 2 december

18:00

14

Maandag 30 december

18:00