Bestuur

Functie: Naam: Adres: Telnr / Email
Voorzitter Ingrid Stelwagen Arkens 7 0517-393595
Penningmeester Richard Groeneveld J.H. Pameijerstraat 42 06-46335628
Secretaris  Jolanda Oegema Ulbe van Houtenplein 15  
Bestuurslid Pieter v/d Horst Nyckle J. Haismaplein 7  
  Erik Pereboom Cammingastraat 29 06-55685662
Redactie    

Wijkgebouw De Terp

Adres: Postcode:    
C.F. Engelhardstraat 28 8802 XZ Franeker    
       
Functie: Naam: Adres: Telnr / Email
Administrateur Richard Groeneveld J.H. Pameijerstraat 42  06-46335628

Coördinatoren

Functie: Naam: Adres: Telnr / Email
Oud Papier Yke Luinenburg C.F. Engelhardstraat 18 06-20228125
Kaartcommissie Annelies van Ruiswijk O. Postmaplein 16 0517-390996
Activiteitencommissie Vacant  
       
Ouderencommissie Annelies van Ruiswijk O. Postmaplein 16 0517-390996
Kaatscommissie Lieuwe Visser Nynke fan Hichtumpaed 1 0517-394006
Wijkagent Jan Haitsma   0900-8844
Welzijnscommissie Erik Pereboom Cammingastraat 29 06-55685662
     
Bezorging Arkens Post Mathijs Westra J. van Duurenstraat 12 0517-394902

[* ALLE ACTIVITEITEN VAN DE BUURTVERENIGING ZIJN IN PRINCIPE ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.DEELNAME AAN ALLE ACTIVITEITEN IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO]