Onderhoud
De afgelopen periode is er “achter de schermen” een en ander gedaan om buurthuis De Terp op te knappen. Er is zowel binnen als buiten geverfd. Het was helaas niet mogelijk om activiteiten te organiseren i.v.m.de corona-maatregelen, dus was er alle tijd en ruimte om deze klus op te pakken.

Onze grote dank gaat uit naar schildersbedrijf Bijlsma die het schilderwerk buitenom heeft gedaan en naar Nynke Salverda die al het schilderwerk binnen voor haar rekening heeft genomen. Allen hebben namens de buurtvereniging een attentie ontvangen voor hun inzet.

Kaatsen
Lieuwe Visser, het gezicht van het straatkaatsen in het Schalsumerplan is gestopt, (zoals u in de vorige Arkens hebt kunnen lezen) met het straatkaatsen. Langs deze weg willen wij Lieuwe nogmaals bedanken voor zijn jarenlange belangeloze inzet! Dat hij een warm hart toe draagt aan het kaatsen kunt u verderop wel lezen. We zijn dus nog op zoek naar een coördinator.

Nieuwe vloer en hulp nodig
Zaterdag 19 februari t/m vrijdag 25 februari is De Terp niet beschikbaar voor activiteiten. Deze week zal er in de Terp een nieuwe vloer worden gelegd. Maar voordat deze kan worden gelegd moet de oude vloer eerst worden verwijderd. Wilt u zaterdag 19 februari een helpende hand bieden, laat het ons weten via o.v.v. vloer of telefonisch via 06-46335628

Meldpunt gemeente Waadhoeke
De gemeente heeft aangeven dat er weinig tot geen meldingen uit onze wijk komen over zaken die de gemeente zou moeten oppakken. Hierbij kunt u denken aan stoepentegels die scheefliggen, toegankelijkheid voor minder valide en/of kinderwagens (op en afrit), groenonderhoud en andere zaken. Heeft u klachten /opmerkingen kunt u via onderstaande link uw klachten/opmerkingen kenbaar maken bij de gemeente. Dat maakt het voor ons als buurtvereniging makkelijker om eventuele problemen in de wijk, waar mogelijk, sneller onder de aandacht te brengen. Alvast hartelijk bedankt! www.waadhoeke.nl/melden