Algemene Leden vergadering
Algemene Leden vergadering
Op vrijdagavond 29 april jl. was weer een algemene ledenvergadering in wijkgebouw: De Terp. Aan de opkomst te zien, zijn wij blij dat de leden tevreden zijn en vertrouwen op ons als bestuur. Er waren deze avond ook een aantal (raads)leden van de gemeente aanwezig. Wij hebben het deze avond gesproken over o.a. de waterproblematiek in de wijk, de invulling van het terrein van de voormalige OBS De Fûgelfl echt, de voortgang van het Arkenspark en het groot onderhoud van de Terp.

Cursus reanimatie
Tijdens een reanimatiecursus leer je hoe je moet reanimeren en hoe je een AED gebruikt. Je leert hoe je een slachtoff er in veiligheid brengt, de toestand te beoordelen en de hulpdiensten te alarmeren. Bij een hartstilstand verliest het hart zijn functi e en daardoor krijgen de organen geen zuurstof, stopt de ademhaling en raakt de persoon het bewustzijn kwijt. Bij niet ingrijpen binnen 6 minuten, heeft dit bijna alti jd de dood tot gevolg. Snel ingrijpen is dus echt noodzakelijk. Wij als buurtvereniging vinden het erg belangrijk dat er burgerhulpverleners zijn in onze buurt.
Wij stellen daarom de cursus reanimatie/ AED Gratis beschikbaar voor onze leden. Wilt u zich opgeven en/of meer cursusinformatie? Laat het ons weten via o.v.v. Reanimatie.

Honden
Poepende honden en verdwaalde drolletjes. Hondenpoep staat hoog op de lijst met grootste ergernissen. Zo ook op de groenstroken in het Schalsumerplan en omliggend gebied. Wij willen
graag nogmaals een oproep doen aan alle hondenbezitt ers om de uitwerpselen
van uw hond mee te nemen en te deponeren in de daarvoor aanwezige bakken!
Wilt u uw hond los laten lopen?
In de gemeente is het verplicht om de hond aangelijnd uit te laten binnen de bebouwde kom, tenzij anders staat aangegeven. Kijk dus altijd goed uit, wanneer u van plan bent om je hond los te laten lopen. Het is zeker niet zonder risico, wanneer de hond schade aanricht of overlast bezorgt is de eigenaar verantwoordelijk.

Grote Schoonmaak
Op 2 juli vanaf 9.30 tot 12.00 uur is er een grote schoonmaak ingepland van de Terp. Wij hopen dat alle schoonmakers van de Terp aanwezig kunnen zijn. Zodat wij jullie kunnen bedanken. Maar er zijn die dag nog wel wat handjes nodig, . Alle hulp is dus welkom.
En wilt u de Terp 1 of 2 keer per jaar schoonmaken? Geeft dit dan door via o.v.v. schoonmaak.