Nieuws van de ouderen coördinator

Project Buurtbank.
Het is gelukt!! De kale, 1500 kg wegende buurtbank is voorlopig in een ruimte van De Terp neergezet. Het plakken en knippen van de mozaïek steentjes kan beginnen om er een fraaie buurtbank van te maken waarin de vroegere beide scholen (Fúgelfl echt en Kruipeal) ook terug te vinden zijn.

Je hoeft echt niet over bijzondere talenten te beschikken om je steentje bij te dragen om deze bank te helpen beplakken. Wil je zo nu en dan ons, Nynke Salverda en Annelies van Ruiswijk,
helpen om dit project te doen slagen?
Zodat er straks in onze wijk een prachtige herinneringsbank staat? Bel of mail met Annelies. We willen dan een aantal inloopmomenten organiseren waarop je kunt zien hoe je letterlijk en figuurlijk je steentje kunt bijdragen . GEEF JE OP!
Via mail: of telefoon 0517-390996.

Met vriendelijke groet, Nynke Salverda & Annelies van Ruiswijk