De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen

 • Was vaker je handen.
 • Nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet) 
 • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis.
 • Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven.
 • Vooraf bezoekers vragen of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan.

1. Hygiëne

 • Bij binnenkomst moeten de bezoekers handen wassen/ desinfecteren.
 • Er zijn in iedere ruimte desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktesprays beschikbaar. Stel mensen in staat om hun handen op ieder moment te kunnen desinfecteren.
 • Draag handschoenen in de keuken en bar. Vrijwilligers die een bar- of keukendienst draaien dragen handschoenen. Overige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig.
 • Schenk koffie/thee in kartonnen bekers en gebruik individueel verpakte suiker en melk
 • Na gebruik van de ruimte, moet deze worden schoongemaakt. Oppervlakten die veelvuldig worden aangeraakt, zoals deurklinken, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc. moeten regelmatig (meerdere keren per dag) worden schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel.
 • Toiletbezoek moet worden gemeld, zodat deze na gebruik direct kan worden gereinigd.

2. Looproutes

 • Maak bij voorkeur gebruik van het eenrichtingsverkeer, zodat mensen elkaar niet tegen het lijf kunnen lopen.
 • In het buurthuis is een aparte in- en uitgang.  Een aparte in- en uitgang maakt het makkelijker om mensen van elkaar te scheiden. Dit is duidelijk aangegeven in het buurthuis.

3. Gebruikers van ruimtes/zalen

 • Gebruikers/ huurders moeten vooraf de ruimte reserveren. Gebruikers die een ruimte willen huren moeten dit vooraf reserveren bij het buurthuis, zodat het maximaal aantal gebruikers makkelijk te handhaven blijft (dat kan per telefoon, app of mail). Deze regel geldt niet voor vaste groepen, bij binnenkomst moeten zij zich wel melden bij een van de vrijwilligers.
 • De tafels en stoelen in het buurthuis moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar staan of er moeten afscheidingen gemaakt worden d.m.v. (transparante) schermen. Door minder tafels en stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde tafels en stoelen niet gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand tussen de gezelschappen worden gecreëerd.
 • Maximaal 4 personen aan één tafel en aan de bar. Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. Dit geldt ook voor de bar.
 • Er mogen maximaal 30 personen gebruikmaken van het dorps- of buurthuis Het dorps- of buurthuis mag vanaf 1 juni maximaal 30 personen tegelijk ontvangen mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.
 • Vrijwilligers moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Bar- of keukendiensten mogen worden gedraaid door echtparen. Die hoeven niet de 1,5 meter afstand te houden, aangezien zij uit één huishouden komen.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos en met de pin. Weer zoveel mogelijk contant geld en maak gebruik van een pinautomaat, het liefst contactloos, zodat er zo weinig mogelijk besmettingsgevaar is.
 • Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die men gebruikt.
 • Binnensporten is tot 1 september niet toegestaan. Binnensport omvat ook sporten zoals biljarten en klaverjassen.
 • Bezoekers/ huurders zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving, maar zal wel mensen en huurders aanspreken als daar aanleiding toe is.
 • Na het beëindigen van de activiteit dient de huurder/ bezoeker de ruimte 15 tot 30 minuten te luchten, de ruimte schoon te maken volgens de gestelde regels en netjes achter te laten.

4. Communicatie 

 • Alle informatie omtrent de maatregelen die getroffen zijn in het buurthuis, zijn terug te vinden in een document aanwezig in het buurthuis en op de website.
 • In het buurthuis hangen posters met de maatregelen, zodat voor iedereen de maatregelen duidelijk zijn.
 • Het buurthuisbestuur gaat in overleg met huurders om over de maatregelen te communiceren. Het is goed om van elkaar op de hoogte te zijn wat de maatregelen inhouden en wie wanneer verantwoordelijk is.
 • Het buurthuisbestuur zorgt dat de communicatie up-to-date blijft en past deze zo nodig aan.
 • Het buurthuisbestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is.
 • Huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden/ bezoekers en spreken indien nodig deze aan op hun gedrag. Het bestuur neemt de regels op in een aanvullende overeenkomst met de huurders. Zo kan het bestuur afspraken vastleggen met de huurders. Hierin is opgenomen dat de huurder verantwoordelijk is voor het gedrag van hun leden/ bezoekers, wanneer zij gebruik maken van het buurthuis. 

5. Het buurthuisbestuur is verantwoordelijk voor:

 • Het beleid t.a.v. coronamaatregelen. Het bestuur maakt het beleid, de protocollen en het communicatieplan. Past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden. Licht huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiëneregels, looproutes, etc.
 • Bij twijfel of bij het niet naleven van de gestelde regels mag het buurthuisbestuur ten aller tijde de huurder of de bezoekers de toegang tot het buurthuis ontzeggen.

Voor vragen t.a.v. het bovenstaande beleid/ protocol, kunt u contact opnemen via de mail

   of telefonisch via 06-52328350

Franeker, 31 mei 2020

Bestuur buurtvereniging Arkens