Na aanleiding van de grondwateroverlast in het Schalsumerplan  heeft ingenieursbureau Sweco in opdracht van ons een concept Maatregelen handboek met oplossingsrichtingen opgesteld over het verhelpen van grondwaterproblemen.

Grondwateroverlast op particulier terrein is voornamelijk de verantwoordelijkheid van de eigenaren van de grond.

Met dit handboek willen we bereiken dat als de bewoner van plan is om  (eigenaren van de woning) maatregelen te nemen, hij of zij wel de juiste maatregelen treft. De gegevens zijn openbaar en toegankelijk voor iedere inwoner in de wijk en te bekijken via deze link.

Tevens is er meer informatie te lezen in de volgende documenten.